Chọn ngôn ngữ

Vi

Chăm sóc khách hàng 1800 6828

Thông tin liên hệ

Chọn thịt sạch

Chọn MEAT Deli

Lô CN-02, KCN Đồng Văn IV, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

1800 6828