Chọn ngôn ngữ

Vi

Chăm sóc khách hàng 1800 6828

Tin tức & sự kiện

Thông tin pháp lý

Công bố sản phẩm: Nội tạng (bộ lòng heo), đầu heo và móng giò heo mát (theo TCCS 02:2019/MEATHN) - Số 07/MeatHN/2019

23/08/2019

Công bố sản phẩm: Thịt mát MeatDeli - Thông báo số 07/2019/TB-MeatHN về việc thay đổi thông tin sản phẩm

23/08/2019

Công bố sản phẩm: Thịt mát Meat Deli - Thông báo số 06/2019/TB-MeatHN về việc bổ sung sản phẩm và mẫu nhãn

26/06/2019
Tải thêm báo cáo khác