Chọn ngôn ngữ

Vi

Chăm sóc khách hàng 1800 6828

Tin tức & sự kiện

Thông tin pháp lý

Công bố sản phẩm: Thịt mát Meat Deli - Thông báo số 06/2019/TB-MeatHN về việc bổ sung sản phẩm và mẫu nhãn

26/06/2019

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm nội tạng (bộ lòng) lợn (heo) mát

10/04/2019

Công bố sản phẩm: Thịt mát Meat Deli - Thông báo số 05/2019/TB-MeatHN về việc bổ sung sản phẩm

10/04/2019
Tải thêm báo cáo khác