Loading

Chọn ngôn ngữ

Vi

Đặt hàng & giao tận nơi 1800 6828

Truy xuất nguồn gốc

Tin nổi bật

THÔNG TIN PHÁP LÝ

Công bố sản phẩm: THỊT SẠCH - Thông báo số 08/2020/TB-MeatHN về việc thay đổi thông tin sản phẩm (Lần 1)

22/05/2020

Công bố sản phẩm: GIÒ THỦ - Thông báo số 07/2020/TB-MeatHN về việc thay đổi thông tin sản phẩm và xin gia hạn sử dụng nhãn cũ

15/05/2020

Công bố sản phẩm: THỊT XAY TƯƠI ƯỚP SẴN – Số 07/MeatHN/2020

22/04/2020
Tải thêm báo cáo khác