Loading

Chọn ngôn ngữ

Vi

Đặt hàng & giao tận nơi 1800 6828

Truy xuất nguồn gốc

Tin nổi bật

THÔNG TIN PHÁP LÝ

Công bố sản phẩm: THỊT XAY TƯƠI ƯỚP SẴN - Thông báo số 09/2021/TB-MML

31/05/2021

Công bố sản phẩm: THỊT HEO (NHÃN HIỆU MEATDeli PREMIUM) - Thông báo số 08/2021/TB-MML

27/05/2021

Công bố sản phẩm: THỊT SẠCH - Thông báo số 07/2021/TB-MML

10/05/2021
Tải thêm báo cáo khác