Chọn ngôn ngữ

Vi

Đặt hàng & giao tận nơi 1800 6828

Truy xuất nguồn gốc

Tin nổi bật

THÔNG TIN PHÁP LÝ

Công bố sản phẩm: Bánh chưng - Thông báo số 01/2020/TB-MeatHN về việc thay đổi thông tin sản phẩm

15/01/2020

Công bố sản phẩm: GIÒ THỦ – Số 01/MeatHN/2020

13/01/2020

Công bố sản phẩm: BÁNH CHƯNG – Số 13/MeatHN/2019

31/12/2019
Tải thêm báo cáo khác