Chọn ngôn ngữ

Vi

Đặt hàng & giao tận nơi 1800 6828

Truy xuất nguồn gốc

Tin nổi bật

THÔNG TIN PHÁP LÝ

Công bố sản phẩm: GIÒ LỤA – Số 10/MeatHN/2019

05/12/2019

Công bố sản phẩm: Thịt đông lạnh - Thông báo số 10/2019/TB-MeatHN về việc thay đổi thông tin sản phẩm

05/12/2019

Công bố sản phẩm: Thịt mát MeatDeli - Thông báo số 09/2019/TB-MeatHN về việc thay đổi thông tin sản phẩm

04/10/2019
Tải thêm báo cáo khác